Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich TŁOK - logo

O OWIO

Działasz w organizacji pozarządowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zmagasz się z jakimś problemem?

Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację? 

Skorzystaj z darmowej pomocy!

Ośrodek TŁOK zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczników z województwa do korzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa w ramach Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich (OWIO).

DLA KOGO?

Bezpłatne szkolenia i doradztwo są skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

  • zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,
  • działających w grupach inicjatywnych planujących założyć organizację pozarządową na terenie województwa,
  • wolontariuszy zaangażowanych w działalność społeczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.

Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor organizacji pozarządowych oraz wspólnoty lokalne  będąc rzecznikiem ich interesów.
Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.