Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich TŁOK - logo
2021-12-10

Bezpłatne konsultacje wniosków do PROO 1a i NOWEFIO 2022

NIW ogłosił nabór wniosków w PROO, FIO i ROHIS 2022.

Istnieje możliwość skonsultowania wniosku z doradcami z Ośrodka TŁOK

Jak skonsultować wniosek?

Prześlij do nas wstępnie przygotowany wniosek do 15.12 na adres rozwoj@tlok.pl

Doradztwo dostępne dla organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dokumentację konkursową PROO, FIO i ROHIS znajdziecie na stronie internetowej NIW CRSO:

#NOWEFIOhttps://bit.ly/3EwVnW8

#PROOhttps://bit.ly/3EsUBcM

#ROHiShttps://bit.ly/3oqLh3y

Nabory trwają od 6 do 30 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.

Wnioski można składać przez generator: https://generator.niw.gov.pl/