Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich TŁOK - logo
2022-05-17

Koło Gospodyń Wiejskich w Głowińsku wzmacnia się w projekcie Inicjuj z FIO 3.0

Koło Gospodyń Wiejskich w Głowińsku wzmacnia się w projekcie Inicjuj z FIO 3.0

KGW w Głowińsku to jedna z młodych organizacji, które w naborze tegorocznym "Inicjuj z FIO 3.0" otrzymały mikrogrant.

KGW w Głowińsku zostało zarejestrowane w 2018 roku. Organizację tworzy obecnie 15 członków aktywnych społecznie, zamieszkałych we wsi Głowińsk i Ławy w gminie Rypin, którzy aktywnie angażują się w sprawy społeczne gminy Rypin, Parafii św Trójcy w Rypinie, Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie, a także w sprawy ważne dla społeczności lokalnej. Zakup sprzętu stworzy możliwość zorganizowania zajęć na świeżym powietrzu dla całych rodzin.

Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Możliwość zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 tysięcy dla młodych organizacji planujących działania w określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego:

• wspieranie rodzin;
• podtrzymywanie tradycji narodowej;
• rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej;
• zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne,
• działania ekologiczne dotyczące promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii.

DLA KOGO GRANTY?

  • Dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy
  • Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

OPERATORZY GRANTÓW w województwie kujawsko-pomorskim

Ośrodek TŁOK - powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053 w godzinach od 14.00-16.00.

e-mail: fio3@tlok.pl