Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich TŁOK - logo
2022-05-27

Obowiązek przygotowania sprawzdań finansowych w 2022 r.

Przesunięte terminy dot. sprawozdań finansowych.

Przesunięte terminy sprawozdawcze w 2022 roku

 

Standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca

Przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku 

Standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca

Przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku 

Standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca

Przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)

 

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.