Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich TŁOK - logo

Doradztwo

DORADZTWO

  • doradztwo księgowe, w tym pomożemy Ci poprowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów,
  • doradztwo prawne,
  • możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukaniu źródeł finansowania, skąd pozyskać środki finansowe oraz zasoby na potrzeby realizacji działań społecznych, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO).
  • odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO - gdzie szukać, jak korzystać
  • RODO,
  • PR, marketing,
  • planowanie strategiczne,
  • fundraising,
  • zarządzanie organizacją.

JAK SKORZYSTAĆ?

Chęć skorzystania z oferty należy zgłaszać drogą mailową na adres rozwoj@tlok.pl.

W mailu proszę podać nazwę organizacji lub/i imię i nazwisko osoby/osób z grupy inicjatywnej oraz w 1-2 zdaniach opisać problem do skonsultowania.